Πολιτική Επιστροφών

Άμα τη συμφωνία και την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος αυτό αποστέλλεται αμελλητί, ως ανωτέρω αναφέρεται. 

Μέσα σε αποκλειστικό χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την αγορά ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης. 

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στην προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων και στην προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για ηλεκτρονικές συσκευές στις οποίες έχει γίνει επέμβαση στον προγραμματισμό τους από τον πελάτη, ή έχουν συνδεθεί σε δίκτυο συσκευών το οποίο επεμβαίνει στον προγραμματισμό τους.

Τα προϊόντα που αγοράστηκαν πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους κατάσταση συνοδευόμενα από το σχετικό παραστατικό (απόδειξη) πώλησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαναχώρηση και την επιστροφή προϊόντων είναι ο καταναλωτής να διατηρεί στην κατοχή του, ως αποδεικτικό της συναλλαγής, το παραστατικό αγοράς.

Εφόσον η αγορά είχε γίνει με πιστωτική/χρεωστική κάρτα θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση (πίστωση) του λογαριασμού του καταναλωτή, μέσα σε διάρκεια 14 ημερολογιακών ημερών

Το κόστος επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνει τον καταναλωτή, ενώ τυχόν κόστος επαναποστολής την Επιχείρηση.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών από τον καταναλωτή, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή προϊόντος, λόγω καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Εφόσον δεν τηρηθεί η νόμιμη ως άνω διαδικασία ή δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή η επιστροφή προϊόντος, τότε αυτό, εφόσον έχει αποσταλεί στην Επιχείρηση, θα επιστρέφεται στον καταναλωτή, ο οποίος θα επιβαρύνεται με τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής.

Η επιχείρηση, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την πολιτική επιστροφών, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στον παρόντα ιστοχώρο.