Κάθε μέρα νέα προϊόντα | eShop σε εξέλιξη

Όροι & Προϋποθέσεις

1. Προοίμιο

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή https://amz-eshop.com/ ή/και στην σχετική εφαρμογή (εφ’ εξής «Επιχείρηση») με αριθμό ΓΕΜΗ 128329403000 (MICHAEL B. ZUEGER).

Ως νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωση του χρήστη, κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών, με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. 

Προϋπόθεση για την εγγραφή και την χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αποτελεί ο χρήστης να είναι άνω των 18 ετών και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.


2. Ιδιωτικότητα

Η Πολιτική Απορρήτου μας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Επιχείρηση διαχειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών της. Όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου, η συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη, τόσο στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει η Ιστοσελίδα, όσο και για άλλους νόμιμους σκοπούς που αναλύονται στην Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας.

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη ή χρήστη, καθώς και των μελών της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες Όρους, την Πολιτική Απορρήτου, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η Επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη και χωρίς τεχνικά σφάλματα λειτουργία της Ιστοσελίδας και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών για τυχόν ζημιές, που προκύψουν από την μη ομαλή λειτουργία ή την διακοπή πρόσβασης σε αυτές.


3. Πρόσβαση Στην Ιστοσελίδα Και Εγγραφή Μελών

Η απλή περιήγηση στην Ιστοσελίδα δεν απαιτεί εγγραφή του χρήστη και δημιουργία προσωπικού λογαριασμού. Ο μη εγγεγραμμένος χρήστης της Ιστοσελίδας θα μπορεί επιπλέον εκτός από την περιήγηση να αγοράζει και προϊόντα συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα παραγγελίας. 

Για τη δημιουργία λογαριασμού, ο χρήστης δηλώνει και καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής του και αποδέχεται τους παρόντες Όρους, αφού τους διαβάσει επιμελώς και τους κατανοήσει.

Ο χρήστης για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην Ιστοσελίδα οφείλει να καταχωρήσει κατ’ αρχάς τα ακόλουθα στοιχεία:

-Όνομα χρήστη

-Έγκυρη και ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία ανήκει νομίμως στον ίδιο. 

- Μοναδικό κωδικό πρόσβασης τον οποίο επιλέγει και εισάγει ο χρήστης στην Ιστοσελίδα. Ο χρήστης οφείλει να τον διατηρεί μυστικό, να μην τον αποκαλύπτει σε τρίτους και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροής του σε τρίτους, να αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης σε περίπτωση που πιθανολογεί ή διαπιστώσει ότι αυτός έχει διαρρεύσει αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους ασφαλείας και να μην χρησιμοποιήσει ποτέ και για οποιοδήποτε λόγο κωδικό πρόσβασης, που ανήκει σε άλλον χρήστη, που ενδέχεται να περιήλθε σε γνώση του με οποιοδήποτε τρόπο. 

Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες και τα μέλη στην Ιστοσελίδα είτε κατά την εγγραφή είτε κατά την χρήση (παραγγελία) πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-Δεν πρέπει να είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές.

-Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας.

Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών αυτών και για την αποφυγή πιθανών παραβάσεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο αυτών, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου και επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

Αν ο χρήστης υποπτεύεται ότι τα στοιχεία αυθεντικοποίησης του έχουν υποκλαπεί ή έχουν γνωστοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο, οφείλει να τα τροποποιήσει και να ενημερώσει άμεσα την Επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση και για λόγους ασφαλείας συνίσταται η αποσύνδεση από τον λογαριασμό μετά το πέρας της περιήγησης στην Ιστοσελίδα.

Μετά την επιτυχή εγγραφή και τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, ο χρήστης σε κάθε επόμενη χρήση της Ιστοσελίδας θα δύναται να συνδέεται με τον προσωπικό του λογαριασμό εισάγοντας στα αντίστοιχα πεδία το username του και το password του.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια αυτής. Απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη σχετική έγγραφη άδεια.

Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει προσωρινά ή οριστικά τη χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε μέλος της ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση της, δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ισχύουσα νομοθεσία. 


Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στα ακόλουθα url:

https://amzeshop.com

https://amz-eshop.store

https://actisense.gr

https://veratron.gr

https://bandg.gr

https://marineelectric.gr

https://marineelectronic.gr


4. Σύμβαση Πώλησης

Ο χρήστης μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την παραγγελία του προκειμένου να παραλάβει τα παραγγελθέντα αγαθά:

●είτε από την έδρα του φυσικού καταστήματος (Χ. Ψαρρού 21 – Λαύριο)

●είτε σε σημείο της επιλογής του, επιλέγοντας και το είδος του νόμιμου φορολογικού παραστατικού, που θα εκδοθεί. 

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει την παραλαβή της παραγγελίας του από το φυσικό κατάστημα, οφείλει να έχει εξοφλήσει αυτήν πριν την παραλαβή. 

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την αποστολή των προϊόντων σε σημείο της επιλογής του, και εφόσον τα προϊόντα είναι διαθέσιμα, αυτά αποστέλλονται την επόμενη εργάσιμη από την παραγγελία ημέρα, ενώ η παράδοση των προϊόντων απαιτεί κανονικά περίπου 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες, εκτός απροόπτου γεγονότος.


Οι χρεώσεις αποστολής έχουν ως εξής:

Για αποστολές εντός Ελλάδας:

-Για παραγγελίες άνω των 299€ η αποστολή είναι δωρεάν.

-Για παραγγελίες έως 299€, οι χρεώσεις έχουν ως εξής: έως 30 κιλά, ο αγοραστής χρεώνεται 4,60 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) + 1,30 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για κάθε επιπλέον κιλό.


Για χώρες εντός της ΕΕ:

-Για δέματα έως 30 kg, τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται ανάλογα με τη χώρα αποστολής και το βάρος του δέματος και εμφανίζονται στον πελάτη πριν από την πληρωμή.


*Για χώρες εκτός ΕΕ, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν από την παραγγελία


Οι τρόποι πληρωμής της αποστολής είναι οι κάτωθι:

Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα: Ο χρήστης μπορεί να προπληρώσει πριν την παράδοση της παραγγελίας το τίμημα της συναλλαγής χρησιμοποιώντας την πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την κάρτα δεν είναι δυνατή (πχ η κάρτα δεν εγκριθεί), η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει την παραγγελία μέχρι την ολοκλήρωση της χρηματικής συναλλαγής.

Όλες οι πληρωμές, που πραγματοποιούνται με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής και προπληρωμένης κάρτας, διεκπεραιώνονται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών VISA η οποία πληροί τις προδιαγραφές που επιβάλλει τα πρότυπα για την ασφάλεια δεδομένων των χρεωστικών καρτών. Παράλληλα, κατά τις ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτα, εφαρμόζεται ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη κατά το πρωτόκολλο 3-D secure, σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/2366 (PSD2) και τις απαιτήσεις για ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη (Strong Customer Authentication).Καταβολή Και Υπαναχώρηση

Άμα τη συμφωνία και την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος αυτό αποστέλλεται αμελλητί, ως ανωτέρω αναφέρεται. 

Μέσα σε αποκλειστικό χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την αγορά ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης. 

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στην προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων και στην προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για ηλεκτρονικές συσκευές στις οποίες έχει γίνει επέμβαση στον προγραμματισμό τους από τον πελάτη, ή έχουν συνδεθεί σε δίκτυο συσκευών το οποίο επεμβαίνει στον προγραμματισμό τους.

Τα προϊόντα που αγοράστηκαν πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους κατάσταση συνοδευόμενα από το σχετικό παραστατικό (απόδειξη) πώλησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαναχώρηση και την επιστροφή προϊόντων είναι ο καταναλωτής να διατηρεί στην κατοχή του, ως αποδεικτικό της συναλλαγής, το παραστατικό αγοράς.

Εφόσον η αγορά είχε γίνει με πιστωτική/χρεωστική κάρτα θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση (πίστωση) του λογαριασμού του καταναλωτή, μέσα σε διάρκεια 14 ημερολογιακών ημερών

Το κόστος επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνει τον καταναλωτή, ενώ τυχόν κόστος επαναποστολής την Επιχείρηση.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών από τον καταναλωτή, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή προϊόντος, λόγω καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Εφόσον δεν τηρηθεί η νόμιμη ως άνω διαδικασία ή δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή η επιστροφή προϊόντος, τότε αυτό, εφόσον έχει αποσταλεί στην Επιχείρηση, θα επιστρέφεται στον καταναλωτή, ο οποίος θα επιβαρύνεται με τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής.

Η επιχείρηση, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την πολιτική επιστροφών, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στον παρόντα ιστοχώρο.


Λανθασμένες Καταχωρήσεις

Η Επιχείρηση ελέγχει επισταμένως και επιμελώς τις πληροφορίες που παρέχει στους επισκέπτες της κατά τις επιταγές του νόμου. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της, που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς τους καταναλωτές/χρήστες σχετικά με τις τιμές των προϊόντων, τη διαθεσιμότητα ή τα χαρακτηριστικά τους. Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες/χρήστες, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία (π.χ. ασυνήθιστα υψηλή ή χαμηλή τιμή κάποιου προϊόντος), πριν προβούν σε παραγγελία, να απευθύνονται στην εξυπηρέτηση πελατών για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την τιμή, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και την αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών μας στο καταναλωτικό κοινό. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει παραγγελία, ακόμα και επιβεβαιωμένη, εφόσον τα χαρακτηριστικά (τιμή, ιδιότητες κλπ) των προϊόντων που περιλαμβάνει η παραγγελία, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τους τιμοκαταλόγους της Εταιρείας, πρόκειται δηλαδή για περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης.5. Αποποίηση Ευθύνης

Η Επιχείρηση εγγυάται ότι θα επιδείξει κατά την εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων την επιμέλεια που αρμόζει στις συναλλαγές και το παρόν συμφωνητικό. Ωστόσο, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται και απαλλάσσεται της ευθύνης για:

- Ζητήματα σχετικά με την αδιάλειπτη και χωρίς ελαττώματα λειτουργία της Ιστοσελίδας.

- Την περίπτωση ανωτέρας βίας ή τυχαίου συμβάντος.

- Τυχόν ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά: καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, απεργίες, παράνομη συμπεριφορά τρίτων) και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Επιχείρησης

- Τυχόν κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από την Επιχείρηση και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε αυτή να λάβει.

- Τυχόν ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα.

- Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά.6. Τελικές Διατάξεις

Οι εικόνες, τα λογότυπα/σήματα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες και τα κείμενα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δυνάμενο να αποτελέσει αντικείμενο δικαιωμάτων διανοητικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρισκόμενα στην Ιστοσελίδα, συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή νομίμως παραχωρημένα σε αυτή και προστατεύονται βάσει των σχετικών διατάξεων της Ελληνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας. Συνακόλουθα, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Σε καμία περίπτωση η Ιστοσελίδα και η Επιχείρηση - Ιδιοκτησία της, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστούν οι χρήστες συνεπεία της χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της απλής αναζήτησης, δεν απευθύνονται σε άτομα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους. Η Ιστοσελίδα δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται εν γνώση της δεδομένα ατόμων κάτω των 18 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας ανηλίκου και θεωρείτε ότι το τέκνο σας καταχώρησε στην Ιστοσελίδα προσωπικά του δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

Οι Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μεταβληθούν κατά την αποκλειστική κρίση της. Σας ενθαρρύνουμε να ανατρέχετε, ανά τακτά διαστήματα, στην παρούσα, η οποία θα είναι προσβάσιμη πάντοτε για εσάς, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Η παρούσα τροποποιήθηκε για τελευταία φορά την 06/09/2023.

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Ιστοσελίδα και των επισκεπτών ή των μελών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.